Villkor och policy

Villkor för användning av webbplatsen

1. Villkor

Genom att gå in på denna webbplats godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor för webbplatsen, tillämpliga lagar och förordningar och deras efterlevnad. Om du inte håller med om något av de angivna villkoren får du inte använda eller få tillgång till denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av relevant upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning.

2. Användningslicens

Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (data eller programmering) på Nocashs webbplats endast för enskilt bruk och icke-affärsmässigt bruk. Detta är bara ett tillstånd av licens och inte ett utbyte av äganderätt, och under detta tillstånd får du inte:
ändra eller kopiera materialet;
använda materialet för kommersiell användning eller för offentlig presentation (affärsmässigt eller icke-affärsmässigt);
försöka dekompilera eller bygga om någon produkt eller något material som finns på Nocashs webbplats;
ta bort någon upphovsrätt eller annan begränsande dokumentation från materialet, eller
överföra materialet till någon annan eller “spegla” materialet på en annan server.
Detta tillstånd kan följaktligen avslutas om du inte respekterar någon av dessa begränsningar och kan avslutas av Nocash närhelst det anses lämpligt. Efter att tillståndet har avslutats eller när ditt tillstånd att titta på materialet upphör, måste du förstöra allt nedladdat material som du äger, oavsett om det är i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

Materialet på Nocashs webbplats ges i befintligt skick. Nocash lämnar inga garantier, vare sig kommunicerade eller föreslagna, och avstår därmed från och ogiltigförklarar alla andra garantier, inklusive utan hinder, härledda garantier eller tillstånd om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-överträdelse av licensierad egendom eller annat intrång i rättigheter. Vidare garanterar eller gör Nocash inga garantier för precisionen, de sannolika resultaten eller den orubbliga kvaliteten på utnyttjandet av materialet på sin webbplats eller som generellt identifierar med sådant material eller på destinationer som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Vid inget tillfälle ska Nocash eller dess leverantörer vara föremål för eventuella skador (som utan begränsning räknar skador för förlust av information eller förmåner eller på grund av störningar i verksamheten) som uppstår till följd av utnyttjandet eller oförmågan att utnyttja materialet på Nocashs internetsida, oavsett möjligheten att Nocash eller en av Nocash godkänd agent muntligen eller skriftligen har informerats om sannolikheten för sådana skador. Eftersom vissa rättsordningar inte tillåter begränsningar av avledda garantier eller hinder för skyldigheter för allvarliga eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar inte göra någon skillnad för dig.

5. Ändringar och felskrivningar

Det material som visas på Nocashs webbplats kan innehålla typografiska eller fotografiska fel. Nocash garanterar inte att något av materialen på dess webbplats är exakt, färdigt eller aktuellt. Nocash kan rulla ut förbättringar av materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Nocash gör dock inga ansträngningar för att uppdatera materialet.

6. Länkar

Nocash har inte kontrollerat majoriteten av de webbplatser eller länkar som är kopplade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan kopplad webbsida. Införandet av en koppling innebär inte att Nocash stöder webbplatsen. Användning av en sådan ansluten webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av webbplatsens användarvillkor

Nocash kan uppdatera dessa användningsvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då gällande formen av dessa användningsvillkor.

8. Tillämplig lag

Alla ärenden som identifierar Nocashs webbplats ska administreras av lagarna i landet USA Nocash State utan hänsyn till dess tvister om lagbestämmelser.

Allmänna villkor som gäller för användning av en webbplats.

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Likaså har vi byggt upp den här policyn med målet att du ska se hur vi samlar in, använder, förmedlar och avslöjar och utnyttjar individuella uppgifter. Nedan beskrivs vår integritetspolicy.

  • Innan eller vid tidpunkten för insamling av personlig information kommer vi att identifiera de syften för vilka informationen samlas in.
  • Vi kommer att samla in och utnyttja individuppgifter endast i syfte att tillgodose de skäl som vi har angett och för andra goda syften, om vi inte får samtycke från den berörda personen eller om det krävs enligt lag.
  • Vi kommer bara att behålla individuella uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla dessa skäl.
  • Vi kommer att samla in enskilda uppgifter på lagliga och rimliga sätt och, när det är lämpligt, med information eller samtycke från den berörda personen.
  • Personuppgifterna bör vara viktiga för de skäl för vilka de ska användas, och i den utsträckning som är nödvändig för dessa skäl bör de vara exakta, färdiga och uppdaterade.
  • Vi kommer att skydda personuppgifter med hjälp av säkerhetsskydd mot olyckor och inbrott samt mot obehörig åtkomst, spridning, kopiering, användning och ändring.
  • Vi kommer omedelbart att ge kunderna tillgång till våra policyer och förfaranden för administration av individuella uppgifter.

Vi är inriktade på att leda vår verksamhet enligt dessa standarder med ett specifikt slutmål att garantera att sekretessen för enskilda uppgifter är säker och bevarad.